Εκκλησία Άγιος Γεώργιος Κρυονερίων


 

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι ο ενοριακός ναός των Κρυονερίων. Βρίσκεται στην βορειοανατολική άκρη του χωριού σε υψόμετρο 1250 μ. Ο ναός κτίστηκε πριν από το 1800. Στην σημερινή του μορφή είναι από το 1864. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σήμερα λειτουργεί και ως Κοιμητηριακός ναός αφού το νεκροταφείο του χωριού μεταφέρθηκε εδώ από τον Ναό του Αγ. Νικολάου.
Οι εικόνες του τέμπλου  έγιναν από τον αγιογραφικό οίκο των Αβραμαίων της Νέας Σκήτης Αγίου Παύλου, το 1919. Πιθανότατα αγιογράφος είναι ο ιερομόναχος π. Πέτρος από την Κοκοβίστα της Άμφισσας, ο οποίος είχε σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Πετρούπολη της Ρωσίας. Από εκεί έφερε πολλά ανθίβολα για τη ζωγραφική.


Εκλογικό πρακτικό 19/5/1829
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκλογικό πρακτικό όπου έγινε στις 19 Μαΐου 1829 στον Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου. Πέραν των ονομάτων αρχηγών των οικογενειών πληροφορούμαστε ότι οι «Εγκάτοικοι» το 1829 είναι φαμελιές 58 και 7 χήρες, συνολικά 65 νοικοκυριά. Ο υποψήφιος Δ. Παπαδογιάννος ταυτίζεται με τον Δ. Γιαννόπουλο, ο Χ. Δανιάς με τον Χ. Παπαδόπουλο και άγνωστο με ποιόν Παναγιώτη
ταυτίζεται ο Π. Χριστόπουλος.
 «Δυνάμει του υπ΄άριθ. 10.049 ψηφίσματος και των υπ΄άριθ. 10.050 οδηγιών της Σ. Κυβερνήσεως και κατά την υπ΄άριθ. 424 προκήρυξιν του προσωρινού Διοικητηρίου της επαρχίας ταύτης, σήμερον την δεκάτην εννάτην του παρόντος ημέρα Κυριακή, γενομένης της εγχωρίου συναθροίσεως των εγκατοίκων του χωριού Κουτουλίστας εν τω ναώ του Αγίου Γεωργίου, και αναγνωσθέντων μεγαλοφώνως των ειρημένων, του τε ψηφίσματος και των οδηγιών της Σ. Κυβερνήσεως, προεδρεύοντος του Δημογέροντος του χωρίου τούτου κυρίου Θανάση Πελέκη κατεστρώθη ο κατάλογος παρά του Ιερουργούντος Ιερέως, ως κάτωθι φαίνεται, των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, όστις αναγνωσθείς μεγαλοφώνως και επικυρωθείς δια της συγκαταθέσεως των συνελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, αποδειχθείσης διά της πλειοψηφίας, κηρύττεται η συνάθροισις αύτη νόμιμος.
Αποβληθέντες δε εκ της συναθροίσεως ταύτης των μη εχόντων δικαίωμα ψήφου
εγκατοίκων και αναγνωσθέντος μεγαλοφώνως παρά του γεροντοτέρου της συναθροίσεως ταύτης κυρίου Χρήστου Παπαδόπουλου του περί εκλογής των εκλογέων όρκου, ωρκίσθησαν όλα τα μέλη της συναθροίσεως.
Μετά δε τον όρκον καταστρωθέντος του καταλόγου των είς εκλογήν υποψηφίων παρά των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως ταύτης Κυρίων, ως κάτωθι φαίνεται και ψηφοφορηθέντος ενός εκάστου των υποψηφίων ιδιαιτέρως κατά σειράν, εκλέχθησαν νόμιμοι εκλογείς οι προσυπογραφόμενοι Δημήτρης Παπαδογιάννος, Διαμαντής Δημητρόπουλος.
Κατάλογος των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Συναθροίσεως.
Αριθμός των παρουσών οικογενειών των εγκατοίκων:
Φαμελίαι  58
Χήραι      7
Άριθ.     65

  1.   Μήτρος Λιμπερόπουλος
  2.   Αντώνης Αντωνόπουλος
  3.   Παπά Αντώνης Γιαννόπουλος
  4.   Νικολός Ζαμπάρας
  5.   Γεώργιος Τζαλφούτης
  6.   Βασίλης Δανιάς
  7.   Γιάννος Σφυρής
  8.   Γεώργιος Πελέκης
  9.   Νικολός Παπαδόπουλος 
 10.   Γεώργιος Τράκας 
 11.   Παναγιώτης Καραγιάννης
12.   Μήτρος Μιχαλόπουλος
13.   Ανδρέας Τζιλικούκος
14.   Φώτης Ζαμπάρας
15.   Καραθανάσης
16.   Διαμαντής Δημητρόπουλος
17.   Δημήτρης Γιαννόπουλος
18.   Παναγιώτης Δανιάς
19.   Σωτήρης Σφυρής
20.   Ασημάκης Γιαννόπουλος
21.   Θανάσης Πελέκης
22.   Παπά Κωνσταντής
23.   Κωνσταντής Τζιγουρόπουλος
24.   Χρήστος Παπαδόπουλος
25.   Διονύσης Κοκοτάκης
26.   Κωνσταντής Κουτζούκης
27.   Παπά Γιώργης
28.   Μήτρος Τζουλόπουλος
29.   Παναγιώτης Πελέκης
30.   Θανάσης Δανιάς
31.   Θανάσης Αντωνόπουλος
32.   Δήμος Σφυρής
33.   Γιώργος Γιαννόπουλος

Κατάλογος των εις εκλογήν υποψηφίων

Α/Α

ΨήφοιΛευκαί
Μέλαιναι
1.
Δημήτριος  Γιαννόπουλος
30
2
2.
Παναγιώτης  Πελέκης
18
14
3.
Γιώργος  Γιαννόπουλος
21
11
4.
Διονύσης  Κοκοτάκης
21
11
5.
Ανδρέας  Τζιλικούκος
20
12
6.
Παναγιώτης Χριστόπουλος
14
18
7.
Χρήστος   Δανιάς
20
12
8.
Διαμαντής  Δημητρόπουλος
24
2

Την 19 Μαιου 1829 εν Κουτουλίστα
Ο Ιερουργών της ημέρας Ιερεύς
Παπ΄ Άντώνης Γιαννόπουλος

Ο Δημογέρων
Θανάσης Πελέκης
 (Γ.Α.Κ. Γενική Γραμματεία, φ. 201)

ΣΗΜ.: Από το παραπάνω ψηφοδέλτιο διακρίνουμε ότι, όπως και στην αρχαιότητα, η λευκή ψήφο είναι για όποιον ήθελαν την εκλογή του και «μέλαινα» για όποιον ήθελαν να τον καταψηφίσουν (να τον μαυρίσουν), εξ ού και το «…αυτόν τον μαύρισαν στις εκλογές..».

 

 


 
 
      


 
 


 
 

 
 

 
 

 


Χρήστος Κ. Αδαμόπουλος  


Βιβλιογραφία:
-  Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος «του Δήμου Αποδοτίας τα χωριά».
 Έκδοση: Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών. 2009 
        -   Γ.Α.Κ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου